Individuel terapi

Individuel terapi

 

Er en terapiform, hvor du og jeg arbejder terapeutisk med de udfordringer, som du ønsker at arbejde med. 

Individuel terapi giver dig mulighed for at skabe indsigt i dig selv, lave forandringer i dit liv, skabe større kontakt med dig selv samt få nye handlemuligheder. Målet med terapien er at skabe flere ressourcer i dit liv og øget livsglæde.

 

Jeg arbejder ud fra et værdigrundlag, hvor vi i samarbejde og ud fra en åben og ligeværdig dialog arbejder med de problemer, som viser sig i dit liv nu og her. 

 

Fokus i terapien kan fx ligge på:

 

  • Egen personlig udvikling
  • Hverdagskonflikter
  • Livet med en psykiatrisk diagnose
  • Udfordinger i forhold til specifikke problemstillinger

 

Jeg har bred erfaring med mange forskelligartede problemstillinger. Du er velkommen til at kontakte mig, såfremt du ønsker mere viden om mig, mine erfaringer i forhold til en given problemstilling eller hvis du har anden tvivl.